Evden çikarkan okunacak dua

“Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”

“Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandir, yüce ve büyük O’dur.”

Exit mobile version