Âhiret Hayatı ve Devreleri

Âhiret Hayatı ve Devreleri

Âhiret Hayatı ve Devreleri

Ahiret hayatı on dört devreye ayrılır

Bunlar;

1. Kabir hayatı,
2. Sur’a üfürülüş,
3. Kıyametin kopması,
4. Yeniden diriliş,
5. Haşir olma,
6. Amel defterinin verilmesi,
7. Hesap,
8. Mizan,
9. Kevser Havuzu,
10. Sırat,
11. Şefaat,
12. A’raf,
13. Cehennem,
14. Cennet.

Kabir Hayatı ve İle İlgili İslam’da Yer Alan Ayetler ve Hadisler:

 1. Kur’an Ayetleri:
  • “Kim iyi bir iş yapmışsa ona daha iyisi vardır ve onlar o gün (ahirette) güvendelerdir.” (Kıyamet, 75:22-23)
  • “Kabirlerinden çıkarıldıkları gün Rab’lerine koşarak gelirler.” (Kaf, 50:42)
  • “İnkâr edenler dedi ki: ‘Daha önce varlığımızı sürdüğümüz gibi, bugün de ölüp toprak mı olacağız? Biz ve atalarımız öldükten sonra diriltilecek miyiz?’ De ki: ‘Evet, ve siz hor görülenler olarak döndürüleceksiniz.’” (Saffat, 37:16-19)
  • “Bir de Rabbinin izniyle semadan su inzal etmişizdir; onunla kuru toprağı ölümünden sonra hayat verip çıkardık. İşte böyle diriltilirsiniz.” (Zuhruf, 43:11)
  • “Allah o canı alınca onun ölümüne hükmetmiş olur. Ölümsüz olanı da canlıyken hükmetmiştir. Allah her işte hakkıyla hükmedenlerin en iyisidir.” (An’am, 6:60)
 2. Hadisler:
  • “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” (Tirmidhi)
  • “Kabirdeki kimse ne kadar mü’min olursa, meleklerin onun yanında hürmeti o kadar artar.” (İbn Mace)
  • “Ölümden sonra imanlı mü’minin bir belası yoktur. Melekler ona sürekli rahmet gönderirler.” (Tirmidhi)
  • “Cenaze kabre konulurken, melekler gelip ölünün başına otururlar ve ona ne Rabbin, ne dinin, ne de Peygamberin kimdir diye sorarlar.” (Tirmidhi)
  • “Kabirde insanın kendisine yaklaşan ve ona su veren bir melek gönderilir. O da, ‘Ben Rabb’inin rızasına, O’nun kitabına, O’nun peygamberine inanırım’ der. Ona onun için bir pencere açılır ve cennetten bir kapı gösterilir.” (Buhari)

Kabir hayatı, İslam inancında önemli bir konudur ve bu konuda Kur’an ve hadislerde verilen bilgiler temel alınır. Ancak bu konudaki detaylar ve nasıl yaşanacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. İslam’ın öğrettiği gibi, ahiret hayatı ve kabir hayatı gibi konuların anlamını ve deneyimini tam olarak anlamak, ancak Allah’ın bilgisine dayanmaktadır.

Öldükten sonra ilk gece ne olur?

El-Eyletu’l-Defn veya Kabirde İlk Gece:

El-Eyletu’l-Defn (Arapça: لَیلَةُ الدَّفن) veya kabirde ilk gece, İslam inancına göre ölünün defnedildiği ilk gecedir. İslam dini, bu gece ve özellikleri hakkında çeşitli hadislerde bilgi sunmaktadır. Bu gece, ölünün kabir hayatının başlangıcını simgeler ve ölünün çeşitli aşamalardan geçtiği önemli bir dönem olarak kabul edilir.

Kabirde İlk Gece’nin Aşamaları:

 1. Ruman Meleği ve Amel Defteri: Kabirde ilk gece, Ruman adlı bir meleğin ölünün yanına gelerek amel defterini oluşturmak üzere kabre gelmesi ile başlar. Bu aşamada ölünün dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü işler kaydedilir.
 2.   Nekir ve Münker veya Beşir ve Mübaşşir Melekleri: Ardından Nekir ve Münker veya Beşir ve Mübaşşir adlı melekler ölünün kabrine gelirler. Bu melekler ölünün inançları, yaşantısı ve amelleri hakkında sorguya çekerler. Kabirde ilk gece ölünün iman durumu ve amel defterine göre geçireceği hayatın belirlenmesi açısından son derece kritik bir aşamadır.
 3. Amellerin Etkisi: İslam inancına göre, kabirde ilk gece ölünün dünyada yaptığı iyi işlerin ve ibadetlerin, kabir hayatında yaşanacak zorlukların hafiflemesine neden olabileceği öğretilir. Örneğin, vahşet namazı gibi bazı amellerin kabir hayatını daha kolay hale getirebileceğine inanılır.

Kabirde İlk Gece’nin Sonuçları:

 • Müminler İçin: Kabirde ilk gece, imanlı ve salih amel işlemiş kişiler için güzel bir deneyim olabilir. Müminler, iyi işlerinin ve imanlarının kabir hayatında kendilerine yardımcı olacağına inanırlar.
 • Kâfirler ve Günahkârlar İçin: Kabirde ilk gece, iman etmemiş veya günahlarını tövbe etmeden ölen kişiler için oldukça zorlu ve korkunç geçeceği öğretilir. Bu kişiler, Nekir ve Münker meleklerinin sorgusuna tabi tutulur ve kabir hayatları daha zorlu olabilir.

Filozoflar ve Kabir Hayatı:

Bazı filozoflar, kabir hayatını daha metafizik bir düzlemde ele alır ve kabirdeki sorgu ve cevapların maddi bedenle değil, berzah bedeni ile gerçekleşeceğini düşünürler. Filozofların kabirde ilk geceye ilişkin görüşleri, ölümün ruhunun berzah âlemine geçişi ve gece ve gündüzün metaforik anlamlarını içerebilir.

Sonuç olarak, kabirde ilk gece İslam inancında önemli bir aşama olarak kabul edilir. Ölünün imanı, amelleri ve yaşantısı, kabir hayatında nasıl bir deneyim yaşayacağını belirleyebilir. Kabirdeki bu aşamalar, insanların ahiret hesaplaşmasına ve ruhsal durumlarının değerlendirilmesine yönelik bir kavramdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu