Kalıcı ve geçici dövme yapmanın hükmü nedir?

Kalıcı ve geçici dövme yapmanın hükmü nedir?

Kalıcı ve geçici dövme yapmanın hükmü nedir?

İslam hukuku, dini meseleler ve hayatın farklı yönleri üzerine rehberlik sağlar. Dövme yapmanın hükmü de bu çerçevede ele alınır. Fakat farklı İslam mezhepleri ve alimler arasında görüş ayrılıkları olabilir. Genel olarak konuşursak:

 1. Geçici Dövme (Henna vb.): Geçici dövmeler, cilde renk veren maddelerle yapılır (örneğin henna). Bu tür dövmeler genellikle geçicidir ve birkaç hafta içinde silinir. Çoğu İslam alimi, geçici dövmelerin dinen sakıncası olmadığını kabul eder. Bu tür dövmeler genellikle süsleme veya özel günlerde kullanılır.
 2. Kalıcı Dövme: Kalıcı dövmeler, cilt altına mürekkep enjekte edilerek yapılır ve genellikle ömür boyu kalıcıdır. Kalıcı dövme yapmanın hükmü mezheplere göre değişebilir:
  • Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, kalıcı dövme yapmak mekruhtur (hoş karşılanmayan bir davranış), fakat günaha girmez. Yani tercih edilmeyen bir davranıştır ama günaha yol açmaz.
  • Mâlikî Mezhebi: Mâlikî mezhebine göre, kalıcı dövme yapmak mekruh değildir. Yani hoş karşılanmayan bir davranış olarak görülmez.
  • Şâfiî Mezhebi: Şâfiî mezhebine göre, kalıcı dövme yapmak mekruhtur ve dinen hoş karşılanmayan bir davranıştır.
  • Hanbelî Mezhebi: Hanbelî mezhebinde ise, kalıcı dövme yapmak haramdır (yasaklanmış bir davranış).

Özetle, dövme yapmanın hükmü mezheplere göre değişebilir. Ancak genel bir prensip olarak, geçici dövmelerin sakıncası azken, kalıcı dövmeler özellikle bazı mezheplerde daha sıkı bir yaklaşımla ele alınabilir. Bireyler bu konuda kendi inançlarına ve mezhep görüşlerine danışarak hareket etmelidir.

Peygamber Efendimiz dövme hakkında ne demiş?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dövme konusunda bazı hadisleri rivayet edilmiştir. Ancak, bu hadisler farklı kaynaklarda farklı versiyonlarda bulunabilir ve farklı tefsirler ve yorumlarla ele alınabilir. İşte bazı rivayetlere örnekler:

 1. İbn Mes’ud’un Rivayeti: İbn Mes’ud’a atfedilen bir rivayette, Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) bazı insanları dövme yapmaktan men ettiği belirtilmiştir. Bu hadiste, “Allah yaptırmaktan sizi men eder” ifadesi geçmektedir.
 2. Abdullah ibn Amr’ın Rivayeti: Abdullah ibn Amr’a atfedilen bir rivayette, Peygamber Muhammed (s.a.v.) dövme yapmanın hükmü sorulduğunda, “Allah’ın yarattığını değiştirmeyin” buyurduğu aktarılmıştır.
 3. Ebu Hureyre’nin Rivayeti: Ebu Hureyre’ye atfedilen bir rivayette, Peygamber Muhammed (s.a.v.) dövme yapmanın yasak olduğunu ifade ettiği rivayet edilmiştir.

Bu rivayetler farklı kaynaklarda yer alsa da, tefsirler ve yorumlar bu hadislerin tam olarak nasıl anlaşılması gerektiği konusunda farklılık gösterir. Kimi alimler, bu hadisleri dövmenin yasaklandığı şeklinde yorumlar ve bazı alimler ise dövme yapmanın caiz olduğunu, fakat abartılı ve anlam değiştirici dövmelerden kaçınılması gerektiğini belirtir.

Sonuç olarak, dövme konusundaki Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisleri farklı yorumlara konu olmuş ve bu konuda farklı mezhepler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bireyler bu konuda kendi inançlarına, mezhep görüşlerine ve alimlerin yorumlarına danışarak hareket etmelidir.

Dövme yaptıran dinden çıkar mı?

İslam hukuku konusunda dövme yaptıranın dinden çıkacağını belirten bir genel görüş bulunmamaktadır. Dinden çıkma hükmü, ciddi ve temel inançlara yönelik olarak gerçekleşebilecek davranışlara bağlı olabilir. Ancak dövme yapmanın bu kriterleri karşılaması zor görünmektedir.

Dövme yapmak genellikle dindeki temel inançlarla doğrudan çelişmez. Dövme yapmanın haram veya mekruh (hoş karşılanmayan ama günaha yol açmayan) olduğu şeklindeki görüşler, çeşitli mezheplere ve farklı alimlere göre değişebilir. Birçoğu, dövme yapmanın dinden çıkmayı gerektirmediğini savunur.

Dinden çıkma genellikle büyük günahlar, temel inançlara aykırı davranışlar veya İslam’ı terk etmek gibi daha ağır durumlar için düşünülen bir hükümdür. Dövme yapmak, bu tür ağır durumları içermediği için dinden çıkma hükmünü gerektirmez.

Her durum farklıdır ve dövme yapmanın kişinin inancına nasıl etki ettiği, mezhep görüşüne ve alimlerin yorumlarına göre değişebilir. Bu tür konularda dini bir otorite veya alimden danışmanlık almak ve kendi inançlarınıza göre hareket etmek en iyisidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu