Kürtaj Yapmak Günah Mı?

Kürtaj Yapmak Günah Mı?

Kürtaj Yapmak Günah Mı?

“Kürtaj, ana rahmindeki ceninin (hamilelikte anne karnında yer alan insan yavrusu) hayatına son vermek anlamına gelir. Mazereti olmaksızın, Allah’ın yarattığı bir ceninin hayatına kürtaj ile son vermek, onu öldürmek anlamına gelir. Bu noktada, mazeretin tıbben tehlikeli bir durumu içermesi önemlidir. Örneğin, oluşan cenin annenin sağlığına zarar verecekse, bu durumda alınabilir. Ancak, anne veya baba ‘Bu bebeği istemiyorum, aldıralım’ demek dini açıdan doğru değildir ve günah olarak kabul edilir.

Ayrıca, önceden yapılan kontroller veya testler sonucu doğacak bebeğin özürlü, kusurlu veya hasta olması gibi nedenlerden dolayı kürtaj yapmak suretiyle bebeğin hayatına son vermek dinen caiz değildir.

Bazı İslam alimleri, ‘İnsan, anne karnında nutfe olarak 40, aleka olarak 40, et parçası olarak da 40 gün kalır. Bundan sonra ruh verilir.’ (Buhari) hadisine dayanarak, bir mazeret durumu söz konusu ise, dört aya kadar kürtaja izin verilmiş olduğunu belirtirler.”

Zorunluluk durumu

“Yukarıda belirtildiği gibi, bir annenin tıbbi olarak mazereti varsa, doktorlar kürtajın zorunlu olabileceğini belirtebilirler. Bu durumda, anne rahminde istenmeyen ve sağlıksız bir gebeliğin gelişmesi halinde, kürtaj yapılması zorunludur ve böyle bir durumda herhangi bir sakınca veya günah bulunmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuk olmaması için tedbir almanın caiz olduğunu ifade ederken, gebe kalındıktan sonra kürtajın haram olduğunu açıklamıştır. Diyanet, anne rahmine düşen bebeğin de yaşam hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın elinden alınmasının günah olduğunu vurgulamış, kimsenin başkasının yaşam hakkını elinden alma yetkisine sahip olmadığını belirtmiştir.”

Dolayısıyla “Yaratan, hayatı veren Allah’tır ve Allah’tan başkasının bir hayatı sona erdirmek cinayet anlamına gelir. Kimse, (anne-baba dahi olsa) buna yetki sahibi değildir. Özetle, mazeretsiz kürtaj yapmak veya yaptırmak büyük bir günah olarak kabul edilir.”

“Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size (kudretimizi) açıkça gösterelim; ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız, sonra sizi bebek olarak çıkarırız, ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün; üzerine yağmur indirdiğimizde ise (bir de bakarsın) canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır.” (Hac Suresi, 5. ayet)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu