Eşcinsellik Konusunda İslam’ın Hükümleri

Eşcinsellik Konusunda İslam’ın Hükümleri

Eşcinsellik Konusunda İslam’ın Hükümleri

Dinimiz İslam eşcinselliğe bakış açısı konusunda geleneksel olarak heteroseksüel evlilik dışında cinsel ilişkileri yasaklamıştır. İslam’ın temel referans kaynağı olan Kuran ve hadisler, cinsel ilişkinin sadece evlilik birliği içinde gerçekleştirilmesini teşvik eder. İslam, evlilik birliği dışında cinsel ilişkileri, buna eşcinsel ilişkileri de kapsayacak şekilde günah olarak kabul eder.

Kuran’da, eşcinsel ilişkilerin yanı sıra zina ve fuhuş gibi cinsel ahlaki ihlallerin de günah olduğu belirtilir. Ayrıca, bazı hadislerde de eşcinsel ilişkilerin yasaklandığı ve Allah’ın bu tür eylemleri hoş görmediği ifade edilir.

Ankebût Suresi – 28-35

Meal

﴾28﴿  

Lût’a gelince o, kavmine demişti ki: “Siz, kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz.”


﴾29﴿

“Siz hâlâ erkeklere yaklaşacak, meşrû yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlâk dışı işler yapacak mısınız?” Kavminin tek cevabı şu oldu: “Hadi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah’ın azabını getir de görelim!”


﴾30﴿

Lût, “Şu ahlâkı bozan topluluğa karşı bana yardım et rabbim!” diye dua etti.


﴾31﴿

Elçilerimiz İbrâhim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz şu memleketin halkını yok edeceğiz; çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır” dediler.


﴾32﴿

İbrâhim, “Ama orada Lût da yaşıyor!” dedi. “Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz; onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız, karısı geride kalanlar arasında yer alacak” dediler.


﴾33﴿

Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lût, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar “Korkma, tasalanma!” dediler; “Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız; karın ise geride kalanlar arasında yer alacak.”


﴾34﴿

“Biz, yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir belâ indireceğiz!”


﴾35﴿

İşte o memleketten geriye, aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık.

Kuran-ı Kerim’de, Hz. Lut ve kavmi ile ilgili anlatımlar, çeşitli surelerde benzer ifadelerle tekrarlanarak verilmiştir.  Bu ayetlerde, Allah Teala’nın doğal düzenin bir parçası olarak üreme ve cinsel yaşamı erkek ve kadının birleşmesine bağladığı vurgulanmaktadır.

Hz. Lut’un kavmiyle ilgili olarak, erkekler arasındaki ilişkilerin sadece kadınlarla evlilik yoluyla gerçekleştirilebileceğini açıkça ifade ettiği aktarılmaktadır. Aynı şekilde, eşcinsellik kesin bir dille yasaklanmış ve bu ahlaki sapmanın yaygınlaşması halinde toplumu bekleyen ağır bir felaketin olduğu bildirilmiştir.

Bu ayetler, eşcinselliğin İslam’da kesin bir şekilde yasaklandığını ve doğal düzenin erkek ve kadın arasındaki birleşme üzerine kurulduğunu göstermektedir. Eşcinsel ilişkilerin toplumda yayılmasının ciddi sonuçları olabileceği ve Allah’ın bu tür davranışları hoş görmediği vurgulanmaktadır.

Eşcinsellikle İlgili Hadisler

  1. Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Lut kavmi, aralarında cinsel sapkınlık yaptıkları için helak edildi.” (Buhari, Hadis No: 5886)
  2. İbni Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Allah, Lut kavmi için şöyle hükmetti: ‘Onları bir fırtına ile yerle bir et, başlarına taş yağdır, acı bir azap ile cezalandır.'” (Tirmizi, Hadis No: 1457)
  3. Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Kim erkekle cinsel ilişkiye girerse, kadın gibi olmuş olur.” (Buhari, Hadis No: 5885)
  4. İbni Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Lut kavmi, Allah’ın haram kıldığı yolu seçtikleri için cezalandırıldı.” (Müslim, Hadis No: 5253)
  5. Abdullah İbni Ömer’den rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Kim erkekle cinsel ilişkiye girerse, ona Allah’ın gazabı isabet eder.” (Tirmizi, Hadis No: 1457)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu