Kişinin Vücudundaki Kılları Aldırması Caiz midir?

Kişinin Vücudundaki Kılları Aldırması Caiz midir?

Kişinin Vücudundaki Kılları Aldırması Caiz midir?

İslam’da insan bedeninde bulunan kıllar üç şekilde ele alınır:

Birincisi; İslam’ın alınmasını tavsiye ettiği ve fıtrattan saydığı kıllardır; etek altı ile koltuk altını tıraş etmek ve bıyıkları kısaltmak bu kısımdandır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Beş şey fıtrattandır; sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyıkları kısaltmak” (Müslim, Tahâret, 49, No: 257).

İkincisi; İslam’ın aldırılmasını haram kıldığı kıllardır ki bunlar kaşları yolmak ve alimlerinin çoğuna göre -bir mazeret yoksa- sakalları kesmektir. Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, dişleri inceltip dikkat çekecek hale getirenlere, kaşları yolup incelterek dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti” (Buhârî, Libâs, 87, No: 5948).

Üçüncüsü ise; İslam’ın hakkında hüküm belirtmediği, helal veya haram olduğuna dair nassın bulunmadığı kıllardır; bunlar da yukarıda zikredilen yerlerin dışında kalanlardır. Fıkhî bir kaideye göre; bir konu hakkında hüküm mevcut değilse onun mubah olduğuna hükmedilir. Bu bakımdan sosyal bazı nedenlerden dolayı kişi vücudundaki kılları aldırabilir. Yalnız bu husus, kıllarını aldıran kişinin bayanlara benzemesine ve mahrem yerlerini başkalarına göstermesine yol açmamalıdır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet etti” (Buhârî, Libâs 61, No: 5885).

Sırt kılları kesmek günah mı?

İbni Âbidin hazretleri şöyle ifade etmektedir: “Göğüs üzerindeki ve sırttaki kılların tıraşı edebe aykırıdır. Kınye’de hüküm böyledir.” Bu durumdan haram veya mekruh bir durumun anlaşılmamaktadır. Sırt kılları çirkin bir manzara oluşturabilir ve kaşıntıya sebep olabilir. Bu nedenle, sırt kıllarını bu sebeplerle almak caiz olur.

Yine İbni Âbidin’de şöyle ifade edilir: “Boğazının üzerindeki tüyleri tıraş etmesinde İmam Ebû Yûsuf’tan gelen rivayete göre bir beis yoktur. Erkek için kaşlarını ve kendisini kadınlara ve kadınsı erkeklere benzetmeksizin yüzündeki tüyleri almakta herhangi bir beis yoktur.” (Alışveriş Faslı). Bu durumda, boğazın üstündeki tüylerin tıraş edilmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca, erkeklerin kaşlarını ve yüzündeki tüyleri almasında da herhangi bir beis bulunmamaktadır, ancak bu işlemle kadınlara veya kadınsı erkeklere benzememek önemlidir.

Kol ve bacak kıllarını almak günah mı?

Erkeklerin, bir zorunluluk bulunmadıkça bacak, kol, sırt ve göğsündeki kılları aldırmaları uygun değildir. Ancak aşırı kıl yoğunluğunun psikolojik olarak rahatsız etmesi durumunda, seyreltilmesinde bir sakınca yoktur. Bu düzeltme bir nevi tedavi olarak nitelendirilebilir.

Öte yandan temizlik esnasında vücuttaki fazla kılların çeşitli yollarla giderilmesi mümkündür. Tüy dökücü krem ve epilasyon da bu tüylerin vücuttan giderilmesinin yollarından biridir. Giderilmesi gereken kılları almak için bu uygulamalardan herhangi birini kullanmakta sakınca yoktur.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, -erkek olsun kadın olsun- yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir. (Merğinani, Hidaye, 7/187, 194-195)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu