Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namazın Bulunup Bulunmadığı

Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namazın Bulunup Bulunmadığı

Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namazın Bulunup Bulunmadığı

Belirli şartları taşıyan Müslümanlara, günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve nasıl eda edileceğine dair Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetler mücmel olarak işaret etmektedir. Bu ayetler, Rasulullah (s.a.)’in açıklamaları ve uygulamalarıyla netlik kazanmıştır. Kur’an-ı Kerim’deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, insanlara tebliğ görevi verilen Peygamber (s.a.) Efendimize aittir. O, namazı kişisel olarak kılarak ve Müslümanlara imam olarak namazı nasıl kılacaklarını öğreterek bu görevi yerine getirmiştir. Hem kılma şekli hem de vakitleriyle ilgili bu uygulama, tarihsel olarak devam eden bir gelenek halini almıştır. Beş vakit namaz, güneşin doğmasından önce, batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı Hakk’ı tesbih etme yani namaz kılma emriyle belirtilmiştir.

Özellikle Taha Suresi’nin 130. ayetinde şöyle buyrulmuştur: “…Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın.” Bu ayette, güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş farklı vakitte Allah’ı tesbih etmek yani namaz kılmak emredilmiştir.

Ayrıca, Bakara Suresi’nin 238. ayetinde “namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin” şeklinde bir ifade geçmektedir. Bu ayetteki “salâvat” kelimesi çoğuldur ve Arapça’da çoğul, en az üç adedi ifade eder. Dolayısıyla, ayette geçen “salavat” kelimesi en az dört namazı ifade eder. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır. Bu nedenle ayette, beş vakit namazın olduğu sonucuna varabiliriz.

Hud Suresi’nin 114. ayetinde ise, “Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl…” buyrulmaktadır. Ayette geçen “zülef” kelimesi “zülfe” nin çoğuludur ve en az üç adedi ifade eder. Bu nedenle bu ayette, gecenin gündüze yakın saatlerinde, akşam, yatsı ve sabah namazları olmak üzere en az üç namazın olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit namaz olduğu belirtilmektedir. Böylece bu ayetten de namazın toplamda beş vakit olduğu anlaşılır.

Diğer ayetlerde de beş vakit namaza veya namaz vakitlerine işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulullah (s.a.)’in açıklamaları ve uygulamaları ile netleşmiş ve asırlar boyunca Müslümanlar tarafından aynı şekilde uygulanmıştır. Tarih boyunca Müslümanlar, beş vakit namazı kılmış ve bu konuda herhangi bir farklı görüş ortaya koymamışlardır. Bu nedenle, “Kur’an’da beş vakit namazın olmadığı iddiasının bilimsel bir temeli yoktur.” şeklinde sonuçlanabilir.

5 vakit namaz hangi surede emredilmiştir?

Beş vakit namazın emri, Kur’an-ı Kerim’de özellikle belirli bir surede değil, farklı ayetlerde ve surelerde dağılmış olarak bulunmaktadır. Beş vakit namazın farz olduğu ve vakitlerinin belirlendiği ayetler, özellikle şu surelerde bulunmaktadır:

  1. Taha Suresi’nin 130. ayeti: “…Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın.” Bu ayette namazın güneşin doğmasından önce, batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş vakitte kılınması emredilmektedir.
  2. Bakara Suresi’nin 238. ayeti: “Namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin.” Bu ayette “salâvat” kelimesi kullanılmıştır ve çoğul bir ifade olduğundan en az dört namazın olduğunu ifade eder. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır. Dolayısıyla, bu ayetten beş vakit namazın varlığı anlaşılabilir.
  3. Hud Suresi’nin 114. ayeti: “Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl…” Bu ayette, gecenin gündüze yakın saatlerinde, akşam, yatsı ve sabah namazları olmak üzere en az üç namazın olduğu ifade edilmektedir.

Bu ayetler, beş vakit namazın farziyetini ve namazların vakitlerini belirleyen temel ayetlerdir. Ancak beş vakit namazın farz olduğunu ve vakitlerini gösteren diğer ayetler ve hadisler de bulunmaktadır. Beş vakit namazın farziyeti ve vakitleri, İslam’ın temel ibadetlerinden biri olarak Müslümanlar için kesin ve sabit bir konudur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu