Muska Takmak Haram mıdır?

Muska Takmak Haram mıdır?

Muska Takmak Haram mıdır?

Muska, insanların yanlarında taşıdığı bir metindir. Hastalık, göz değmesi, afetten korunma gibi amaçlarla kullanılır. İçerisinde âyetler, hadisler ve dualar bulunur. Bu metin, genellikle koruyucu bir malzemeyle sarılıp taşınır.

Korunmak amacıyla korku ve nazarın etkilerinden sakınmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler okumak caizdir (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 9 [5007]; Müslim, Selâm, 65-66 [2201]; İbn Mâce, Tıb, 35-36 [3517-3525]). Ancak âyet ve duaların bir şeye yazılıp bedene iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamber’den nakledilen bir rivayet bulunmamaktadır. Yine de Abdullah b. Amr, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şunları söylediğini rivayet etmiştir: “Biriniz uykuda korkarsa, ‘Allah’ın gazabından, azabından, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden Allah’ın eksik olmayan sözlerine sığınıyorum.’ desin. O zaman hiçbir zarar ona ulaşmaz.” Bu duayı çocuklarına öğreten Abdullah b. Amr, temyiz çağına gelmemiş çocukları için bu duayı yazıp boyunlarına asmıştır (Ebû Dâvûd, Tıb, 19 [3893]; Tirmizî, De‘avât, 94 [3528]).

Bazı âlimler, Kur’ân-ı Kerîm’den âyetlerin muska yapılması ve takılmasında bir sakınca olmadığını ifade etmiştir (Şâfiî, el-Ümm, 7/241; Zeylaî, Tebyîn, 1/58). Ancak muskayı sadece bir araç olarak görmek ve Allah’tan beklenen yardımı yalnızca muskadan ummak gibi olumsuz eğilimlere yol açacaksa, muska kullanmak caiz değildir. Bu nedenle, duyguları istismar eden kişilere karşı da dikkatli olunmalıdır.

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

İslam hukuku ve inancına göre, “göz değmesi” veya “nazar” gibi inançlar ve uygulamalar yerine, Allah’a güvenmek, O’ndan yardım dilemek ve sıkıntılara karşı sabırlı olmak önerilir. Göz değmesi veya nazar gibi inançlar ve korunma uygulamaları yerine, İslam öğretilerine dayalı olarak dua etmek ve Allah’a sığınmak önerilir.

Nazar boncuğu gibi nesnelerin kullanımı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı İslam alimleri, bu tür nesnelerin kullanılmasını sembolik bir anlamda değerlendirip sakıncasız bulurken, diğerleri bunu yanlış anlaşılmalara yol açabileceği ve İslam’ın temel inançlarına ters düşebileceği gerekçesiyle caiz olmadığını düşünmektedir.

En güvenli yol, İslam öğretilerine ve alimlerin görüşlerine uygun olarak, Allah’a dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak ve sıkıntılara karşı sabırlı olmaktır. Özellikle “Felak” ve “Nas” surelerini okuma geleneği bu tür korunma amaçları için yaygın olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak, göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak konusunda İslam alimlerinin görüşleri farklılık gösterse de, İslam’ın temel öğretilerine uygun olarak Allah’a güvenmek ve O’ndan yardım dilemek en sağlıklı yaklaşımdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu