Kenzül Ars Duasi Okunusu ve Anlami

OKUNUSU:

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

ANLAMI:

Mülkün sahibi sensin. Iyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakki batildan,batili haktan ayirt etme gücünü veren Rabbim! Ey kendisinden baska hiçbir ilâh olmayan mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarimizin Rabbi!Senden baskasini tanimiyoruz. Kullugumuz ile ancak sana ibadet ediyoruz. Sana karsi olan görevlerimizi tam olarak yapamadik, zalimlerden olduk,bizi bagisla Rabbim.Sen teksin. Hiçbir ortagin yoktur. Mülk senindir.Övgü sana aittir. Öldüren,dirilten sensin.Ölmeyen diri sensin. Hayir senin elindedir. Varacagimiz yer senin yüce huzurundur.

Sen her seye kadirsin, bizi utandirma Rabbim.Senden yardim istiyoruz,bize yardim eyle Allahim.Güç ve kuvvet sana aittir.Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim.Senden baska ilâh tanimiyor,nimetlerine karsi sükrediyorum,sükrümü kabul buyur,Rabbi Rabligini ikrar etmek için senden baska bir ilâh olmadigini tasdik ettik.Bu ikrar ile beni huzuruna al Rabbi.Saninin yüceligini tenzih için seni tesbih ediyorum.Tesbihimi gösteristen koru Rabbim .Cebrailin kanadina yazili ismin hakki için duami reddetme,Rabbi.Mikailin kanadina yazili ismi celalin hakki için beni kulluguna kabul eyle Rabbi.

Azrailin eline yazili ismi celalin hakki için son nefeste çenemi iman ile kapamayi nasip eyle Rabbi.Israfilin alninda yazili ismi cemalin hakki için rizkimi helalinden nasip eyle Rabbim. Münkir ve Nekir e güç veren ismi celalin hakki için kabirde bana dogru cevap vermeyi nasip eyle Rabbim.

Hak olan ismin ve kullarinin sirlari hürmetine beni kullugundan bir lahza uzaklastirma Rabbi.Islami kemale ulastirdigin ismi azamin hakki için,bizi ve evlatlarimizi islamin istedigi biçimde yasat Rabbim.Cennetten dünyaya indirildiginde Adem aleyhisselamin okuyup da tevbesini kabul buyurdugun Ismi Azamin hakki için tevbelerimizi kabul eyle Rabbim.

Sit aleyhisselamin okudugu ismi azamin hakki için bizi aziz eyle Rabbim.Arsi azami tasiya bilmek için meleklerin okudugu ismi azamin hakki için bize güç ihsan eyle Rabbim.Tevratta,Incilde,Zeburde ve Kuranda yazili olan ismi azamin hakki için bizi Kuran yolundan ayirma Rabbim.Kullarina merhamet ettigin ismi azamin hakki için bizi nefsimizle bas basa birakma Rabbi.Kelimelerini ihtiva eden ismi azamin hakki için dileklerimizi kabul eyle Rabbim.

Ibrahim aleyhisselamin okuyup da atesi,gül bahçesine çevirdigi ismi azamin hakki için bizi cehennem narindan azad eyle Rabbim.Ismail aleyhisselamin okuyup da kurban olmaktan kurtuldugu ismi azamin hakki için dedikoducularin serrinden bizi muhafaza eyle Rabbi.Ishak aleyhisselamin okuyup da duasini kabul buyurdugun ismi azamin hakki için dileklerimizi kabul eyle Rabbim.Hud aleyhisselamin okudugu ismi azamin hakki için dualarimizi kabul eyle Rabbim.

Yakup aleyhisselamin okuyup da gözünü açtigin,oglu Yusuf aleyhisselami kendine kavusturdugun ismi azamin hakki için dertlerimize derman ver Rabbim.

Davud aleyhisselami yeryüzünde halife yaptigin ve demiri elinde hamur haline getirdigin ismi azamin hakki için rizkimiza bereket ihsan eyle Rabbim.

Süleyman aleyhisselamin okuyup ta ona verdigi ismi azamin hakki için bizleri yeryüzünde sözü geçenlerden eyle rabbim.

Eyyub aleyhisselamin okuyup da sikintidan kurtuldugu ismi azamin hakki için bizi bütün sikintilardan halas eyle Rabbi

Isa aleyhisselamin okuyup ta ölüleri dirilttigi ismi azamin hakki için ölmüs gönüllerimizin iman nuru ile diriltilmesine bize nasip eyle Rabbim.

Musa aleyhisselamin Tûr-u Sinâda okudugu ismi azamin hürmetine bizi fitne ve fesatçilarin serrinden koru Rabbim.Asiya anamizin okuyup ta cennete nail oldugu ismi azamin hürmetine bize de cennet ve cemalini nasip eyle Rabbim.Israilogullarnin okuyup ta denize geçtikleri ismi azamin hürmetine bize de sirat köprüsünden geçmeyi nasip eyle Rabbim.Hizir aleyhisselemin okuyup ta su üzerine yürüdügü ismi azamin hakki için bizi de ilahi rahmetinin deryalarina dalmayi muvaffak kil Rabbim.

Hazreti MUHAMMED aleyhisselamin magarada okuyup da düsmanlarindan kurtuldugu ismi azamin hakki için bizleri de maddi ve manevi düsmanlarin sultasindan ve serrinden koru Rabbim.Çünkü sen yüceler yücesi,kerem sahibisin.

Allahim!Sen bana kâfisin.Sen ne güzel vekilsin.Yüceler yücesi! Allahim! Gücüm, kuvvetim ancak senin güç ve kuvvetindedir .Allahim!Rahmetini Efendimiz Muhammed aleyhisselamin Ehl-i Beytinin ve Ashabinin üzerine yagdir.

Allah Tüm Dostlarimin duasini Kabul Eylesin
Hamd ve Sena Ile…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu