Yilbasinda okunacak dualar

Hicrî senenin kabûlünden beri asirlardir Islâm âleminde 1 Muharrem sene basi olarak kabûl edilmistir. Hristiyânligin aslinda bulunmayan, fakat sonradan kabûl edilen yilbasi günü, onlara âit özel bir gündür… Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yasindayken Medîne’ye hicret etti.

Bir hafta yolculuk yapip mîlâdî Eylül ayinin 20. ve Rebîülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medîne yakinindaki Kubâ köyüne vardilar. Cumâ günü Medîne’ye girdiler.

Müslümânlarin hicrî-kamerî sene baslangici oldu. Bu da, târihçilere göre mîlâdin 622. yilindaydi. Kubâ köyüne ayak bastigi gün Müslümânlarin yilbasisi, yâni hicrî sene baslangicidir.

HICRÎ YILBASI DUÂSI

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i serîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayinin ilk günü [ya’nî hicrî yilbasinda], asagidaki duâyi 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayina kadar bütün belâlardan emîn kilar.”

Seyh Sihâbüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki:

“Her kim bu duâyi asûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kilinir. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyi bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmis)

Duânin okuyabilmeniz için türkçe harflerle yazilmis hali asagidaki gibidir. Mümkün mertebe, duâyi, dogru olarak Arabî aslindan, orijinalinden okumalidir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ismete mines-seytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-istigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Anlami söyledir:

“Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’im! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan], varligi, hayâti devâmli olan, kullarina keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bagislamasi sonsuz, yalniz Sensin Allahim!

Iste bu yeni yildir ki, ben, bu yil boyunca, huzûrundan kovulmus seytândan korumani ve dâimâ kötülügü emreden nefsime gâlip olmam için yardimini ve beni Sana yaklastiran islerle mesgûl olmami Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

“Nüzhetü’l-mecâlis” kitâbinda [I, 156] bildirildigine göre bir kimse böyle derse, seytân: “Biz bu kisiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu